Ima nešto privlačno kod Lego kockica. Osim toga što bude dete u nama. I iskonsku potrebu nas kao homo sapiensa za gradnjom. Postoji nešto u samoj Lego filozofiji što joj je omogućilo uspešnost i dugovečnost…

Rekao bih da se radi o standardizaciji osnovnih gradivnih elemenata. Standardizacija je preduslov za uniformnost. Uniformnost je preduslov za automatizaciju. Automatizacija omogućava lakše održavanje i ubrzavanje IT-a. Uniformnost takođe omogućava veću efikasnost u smislu iskorišćenja resursa. To u suštini znači da STANDARDIZACIJA briše KOMPLEKSNOST.

Svako Data Centar okruženje je specifično. Ali sva imaju slične potrebe i namenu. Samo su konfiguracija i veličina različiti. Šta ako bismo umesto pravljenja (tj. specificiranja) namenskih elemenata za svako okruženje, koristili iste osnovne gradivne elemente za sva okruženja. Dobra analogija bi bila tradicionalna gradnja kuća (gde šalujemo, lijemo namenski temelj kuće i sl.) naspram sklapanja montažnih kuća. Proizvođač montažnih kuća koristi ograničen skup prefabrikovanih elemenata za sve modele. Ovo je osnov standardizacije. Omogućava izgradnju širokog spektra različitih sistema bez povećanja kompleksnosti.

Od čega se sastoji moderno Data Centar okruženje? U osnovi, DATA CENTAR = INFRASTRUKTURA + OPREMA + APLIKACIJE. Ako pričamo o opremi, hiperkonvergirana infrastruktura (HCI) je suštinska tehnološka inovacija koja omogućava “standardizaciju” u ovom domenu. I u samoj infrastrukturi za data centre dolazi do sličnih inicijativa. Aplikativni svet se posebno transformiše — šta su kontejneri drugo ako ne standardizacija načina na koji se pakuju, distribuiraju i izvršavaju Aplikacije? Takođe, arhitektura Aplikacija je sastavljena od svojih gradivnih elemenata – komponenti kao što su baze podataka, message queues, load balancer-i i sl. – koje Cloud provajderi pružaju kao svoje standardne usluge.

Ove inicijative omogućavaju sledeće, posebno u domenu data centar opreme što čini osnovu na kojoj se izvršavaju Aplikacije:

  • Fleksibilnost i proširivost. Različite konfiguracije, od najmanjih do najvećih okruženja, je moguće izgraditi od identičnih, tipskih elemenata.
  • Brzina. Tipski, prefabrikovani elementi smanjuju vreme dizajniranja i izgradnje.
  • Predvidljivost. Karakteristike i funkcionalnosti tipskih elemenata su unapred poznate.
  • Efikasnost. Kombinacijom potrebnog broja tipskih elemenata, koji pojedinačno imaju “mali” ali unapred poznat kapacitet, se dobija manje neiskorišćenog kapaciteta u sistemu.
  • Manji troškovi. Postoji konačan i mali broj različitih elemenata pa je time sistem manje zahtevan za održavanje. Takođe, sistem je efikasniji pa je manje neiskorišćenog kapaciteta — mrtvog kapitala.

IT je na raskršću. Kompleksnost i tehnički dug koji se taložio vremenom je došao “po svoje na naplatu”. Ljudi koji održavaju IT sisteme su pod do sada neviđenim pritiskom. Postojeći sistemi ne mogu da iznesu zahteve Biznisa. Niti da iskoriste inovacije u industriji. Treba nam jednostavnija, modularna IT arhitektura za Novo Doba. Zašto očekujemo drugačije rezultate ako nastavljamo da gradimo sisteme na isti način koji su nas doveli ovde?

Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.

Srpska poslovica

Ako želiš da budeš stalno u toku sa novostima iz sveta računarstva u Oblaku, prijavi se na Bilten “Ko se boji Klauda još?”.