Zašto i kako razbiti data centar u paramparčad?

Računarski model danas je takav da su svi resursi (RAM, IO/DISK, GPU) direktno fizički povezani na CPU preko zajedničke matične ploče. Ovo ima svoje prednosti, kao što su jednostavno deljenje resursa, direktan pristup resursima preko magistrale i generalna samostalnost računarskog sistema bez mrežne konekcije.

Međutim, ovo ima i svoje značajne nedostatke koji danas sve više dolaze do izražaja:


Read more