Jasno je već neko vreme da Cloud nije marketinški “hype”, da ima veliku upotrebnu vrednost i da će nastaviti da se razvija i uzima sve većeg maha.

U vezi sa dihotomijom koja se odvija trenutno o tome da li će sve Aplikacije preći na javni Oblak ili će privatni Data centri nastaviti da žive smo već pričali u prethodnom postu.

Ako se osvrnemo na činjenice i pogledamo šta se do sada primarno migrira u Cloud — to su aplikacije koje su najjednostavnije (i uglavnom ne toliko bitne), kao i najinovativnije aplikacije koje su zasnovane na mikroservisnoj arhitekturi pa im je Cloud prirodno okruženje. “Ono u sredini” — ERP, baze podataka i drugi sistemi kritični za poslovanje — ostaje u glavnom u sopstvenom Data centru kompanije.

“Najjednostavnije” aplikacije se sele uglavnom zato što nisu toliko važne za poslovanje pa nema straha od gubitka kontrole. Ili se radi o malim kompanijama koje hostuju npr. svoje web sajtove u Cloud-u jer nemaju nikakve sopstvene IT resurse.

“Najinovativnije” aplikacije se sele uglavnom iz razloga što u sopstvenom Data centru kompanije ne postoji adekvatno okruženje (i znanje) za njihovo izvršavanje. Ili iz razloga što su potrebe ovih aplikacija nepoznate unapred, pa i ne postoje resursi u sopstvenom Data centru. A u krajnjoj liniji, Cloud omogućava agilnu infrasturkturu koja je često preduslov za aplikacije ove vrste. Pogotovo na većoj skali jer je često potrebno brzo menjati količinu resursa što nije uglavnom moguće u sopstvenom Data centru koji je mnogo kompleksniji i tromiji.

Kada će i da li će doći vreme da se “ono u sredini” (što i dalje čini ogromnu glavnicu svih aplikacija) prebaci u Cloud? Verovatno nikada. Na stranu strahovi od nepoznatog (gubitak kontrole, strah od varijabilnih performansi usled deljenih resursa, bojazan za manjak bezbednosti) koji su uglavnom razlog udaranja veta na Cloud migraciju, tu je i pitanje regulative (npr. GDPR) od koga svi zaziru, opet zbog nedovoljnog poznavanja. Međutim, često se može desiti da aplikacija koja ima dobro poznate (i pozamašne) resursne zahteve i koja će se zasigurno koristiti duži vremenski period, njena migracija i nema mnogo ekonomskog smisla… jer Cloud nije jeftin (niti treba da bude).

Verovatno ćemo morati da čekamo da te aplikacije, koje često imaju monolitnu arhitekturu i kao takve nisu adekvatne za Cloud, odumru prirodnom smrću… jer se reinženjering postojeće aplikacije uglavnom ne isplati, a neretko nije ni moguć. U međuvremenu možda i Cloud platforme postanu transparentnije pa strahovi korisnika popuste, regulativa bude jasnija, cena Cloud usluga opadne zbog razvoja konkurencije i sl. Do tada… ostaje nam da pratimo razvoj situacije.

Ako želiš da budeš u toku sa mitovima, trendovima i novostima iz sveta računarstva u Oblaku, prijavi se na Bilten “Ko se boji Klauda još?”.