Šta je starije, Cray Supercomputer ili Apple Macintosh?

Cray računari su poznati pre svega po visokim performansama zahvaljujući inovativnom sistemskom dizajnu: vektorsko procesiranje, korišćenje namenskih procesora za IO, scratch-pad deljena memorija za saradnju različitih procesora, kružni fizički dizajn (radi skraćivanja dužina žica), elegantnost i gustina dizajna logičkih komponenti, tečno hlađenje itd.


Read more