Temelj za novu Data Centar infrastrukturu

Temelj za novu Data Centar infrastrukturu

Možemo ga zvati Hibridni Oblak. Ili Enterprise Cloud. Kako god.

Jasno je da nam je potrebno da se on-premise Data Centar infrastruktura malo “Cloud-ifikuje”. Jasno je da nam je potreban i Public i Private Cloud — ipak neće sve otići na AWS. Neko bi rekao da nam treba “najbolje od oba sveta”.

I jasno je da sa klasičnom neintegrisanom 3-tier data centar arhitekturom to nećemo postići. Previše je kompleksna. Kompleksnost dovodi do neefikasnosti i fragilnosti. Neefikasnost do niskog iskorišćenja kapaciteta. Fragilnost do teškog održavanja i proširivanja. Sve zajedno do frustracija, visokih troškova i mrtvog kapitala.


Read more

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Hajde da pogledamo karakteristike današnje Data Centar Infrastrukture:

  • Nezavisne komponente (tzv. silosi): serveri, mreža, storidž sistem.
  • Svaka komponenta je kompleksna i predstavlja “svet za sebe”.
  • Svaka komponenta i njeni proizvođači imaju svoj način upravljanja i zasebne alate.
  • U suštini koristimo tehnologiju iz 1980-ih godina (VLAN, RAID, …).

Posledice rada ovako ustrojenog sistema su KOMPLEKSNOST, NEPOVEZANOST i SLABA ISKORIŠĆENOST kapaciteta. Kako to izgleda u praksi?


Read more