Fotosinteza

Aplikacija i njeno okruženje — S kim si, takav si

Većina kompanija ne želi da migrira legacy aplikacije u Oblak jer su mišljenja da neće imati nikakve značajne prednosti ako postojeći monolit samo prebace u Cloud (tzv. lift and shift taktika)… Tako onda čekaju da aplikacija “ode u penziju” prirodnim tokom od silnih godina korišćenja ili da se refaktoriše u potpunosti što se verovatno neće desiti nikad jer je isuviše komplikovano i skupo, i pitanje je da li to uopšte ima smisla. Istina je da su tzv. cloud-native aplikacije, odnosno aplikacije sa mikroservisnom arhitekturom najpodobnije za Oblak. Glavna prednost mikroservisa je njihova nezavisnost, i obično se oslanjaju na kontejnere za izvršavanje, čija je glavna karakteristika autonomnost. Mikroservisi upakovani u kontejnere u Oblaku dolaze do punog izražaja jer mogu da se oslone na enormne kapacitete, distribuiranost i agilnost platforme kakvu imaju hyper-scale provajderi kao što su Amazon, Google i dr.


Read more
Network is the computer

Simbolika Oblaka

Ništa nije nastalo slučajno. Niti odjednom. Pa tako ni simbol OBLAKA kao način predstavljanja SERVISNOG PRUŽANJA IT RESURSA.

U početku, simbol Oblaka je označavao TELEKOMUNIKACIONU MREŽU — vezu između dva dobro poznata sistema.

Kasnije, 1980-ih i 1990-ih, Oblak je evoluirao u simbol INTERNETA — amorfna mreža koja je u mogućnosti da poveže potpuno različite sisteme.

Od 2000-ih, a posebno 2010-ih, Oblak predstavlja “CLOUD”. Odnosno, način isporuke IT resursa na zahtev sa udaljene lokacije.


Read more