Sve se seli u Cloud?!

Sve se seli u Cloud! Ili ipak ne?

Jasno je već neko vreme da Cloud nije marketinški “hype”, da ima veliku upotrebnu vrednost i da će nastaviti da se razvija i uzima sve većeg maha.

U vezi sa dihotomijom koja se odvija trenutno o tome da li će sve Aplikacije preći na javni Oblak ili će privatni Data centri nastaviti da žive smo već pričali u prethodnom postu.

Ako se osvrnemo na činjenice i pogledamo šta se do sada primarno migrira u Cloud — to su aplikacije koje su najjednostavnije (i uglavnom ne toliko bitne), kao i najinovativnije aplikacije koje su zasnovane na mikroservisnoj arhitekturi pa im je Cloud prirodno okruženje. “Ono u sredini” — ERP, baze podataka i drugi sistemi kritični za poslovanje — ostaje u glavnom u sopstvenom Data centru kompanije.


Read more
Louis Pouzin

Mreža i neopevani heroji — Louis Pouzin

Internet. ”Inter-Net” je globalna Mreža koja povezuje (“Inter”) sve ostale mreže (“Net”). Teško je preceniti uticaj koji je Internet imao na način na koji komuniciramo, radimo i zabavljamo se. Sa tehničke strane, Internet predstavlja vrhunski primer elegantne i skalabilne arhitekture koja je zahvaljujući dobro postavljenim temeljima omogućila povezivanje milionа ljudi širom planete koristeći najrazličitije uređaje i komunikacione tehnologije. I dalje nastavlja da se širi, evoluira i diversifikuje. I sve ove decenije funkcioniše bez globalnih otkaza ili zagušenja.


Read more