Hibridni Oblak — Najgore od oba sveta?

Public Cloud je nastao zbog izuzetne kompleksnosti sopstvenih Data Centar okruženja. Kompleksnost dovodi do sporih procesa pri aktivaciji IT resursa, niske iskorišćenosti resursa, zahtevnom održavanju, češćim i dužim prekidima u radu servisa. Sve to zajedno je dovelo do tromosti i lošeg imidža IT-a. Da ne spominjemo visoke troškove kao rezultat svega toga.


Read more