Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Hajde da pogledamo karakteristike današnje Data Centar Infrastrukture:

  • Nezavisne komponente (tzv. silosi): serveri, mreža, storidž sistem.
  • Svaka komponenta je kompleksna i predstavlja “svet za sebe”.
  • Svaka komponenta i njeni proizvođači imaju svoj način upravljanja i zasebne alate.
  • U suštini koristimo tehnologiju iz 1980-ih godina (VLAN, RAID, …).

Posledice rada ovako ustrojenog sistema su KOMPLEKSNOST, NEPOVEZANOST i SLABA ISKORIŠĆENOST kapaciteta. Kako to izgleda u praksi?


Read more
Kako je to IT nebitan?

Kako je to IT nebitan?

Čini se kao da neslaganje između IT i Biznis-ljudi traje od oduvek, tj. od kako postoje Informacione Tehnologije. Što je, donekle i razumljivo — različite perspektive, motivacije, tipovi ličnosti, a nažalost često i ciljevi. Članak “IT doesn’t matter” iz 2003. godine čuvenog publiciste Nikolasa Kara, a kasnije i knjiga sa sličnim nazivom i istom tematikom, samo su podgrejale debatu i izazvale oštre reakcije. Najčuvenija je verovatno Stiva Balmera, tadašnjeg CEO-a Microsofta, koji je nazvao članak “hogwash” – prevod ostavljam za slobodnu interpretaciju i google translate-ovanje.
Read more

Public or Private Cloud comic

Public ili private Cloud? Ili ..?

Čini se kao velika debata, barem ako slušamo vendore/provajdere i prateći marketinški hajp. I nije baš. Odgovor je naravno čuveno “zavisi” – tj. i public i private cloud imaju svoju namenu, u zavisnosti od specifičnih potreba organizacije. U suštini, grubo govoreći public cloud je idealan za aplikacije sa varijabilnim opterećenjem (npr. e-commerce, news portali i sl.), dok je private cloud sasvim adekvatan za manje dinamične aplikacije sa prediktivnim opterećenjem (npr. ERP, CRM sistemi i sl.).
Read more