Public Cloud je nastao zbog izuzetne kompleksnosti sopstvenih Data Centar okruženja. Kompleksnost dovodi do sporih procesa pri aktivaciji IT resursa, niske iskorišćenosti resursa, zahtevnom održavanju, češćim i dužim prekidima u radu servisa. Sve to zajedno je dovelo do tromosti i lošeg imidža IT-a. Da ne spominjemo visoke troškove kao rezultat svega toga.

Pojavom Public Cloud provajdera dobili smo mogućnost jednostavnog i brzog pristupa novim IT resursima. Oslobodili smo se okova sopstvenog IT-a koji nas je usporavao. Ne moramo više da se objašnjavamo sa internim IT kolegama koje su zamenili poslušni i jednostavni Cloud portali… U početku je sve izgledalo dobro. Mnogi korisnici su priglili Oblak i usvojili “Cloud-first” politiku. Međutim, danas smo svedoci da neki od prvih pionira u usvajanju Oblaka “vraćaju nazad” neke aplikacije u sopstveno Data Centar okruženje. O čemu se radi?

Razlozi tome su:

  1. Neplanirano visoki troškovi. Ispostavi se da je tradicionalne aplikacije — aplikacjie koje su predvidive i statične u smislu potrebe za resursima, i koje ćemo izvršavati duži vremenski period — ekonomičnije izvršavati na sopstvenoj infrastrukturi nego iznajmljivati Cloud resurse na mesečnom nivou. A, ako smo iskreni, većina aplikacija danas koje pokreću naše poslovanje spadaju u ovu kategoriju.
  2. Nepostojanje (ili nekorišćenje) adekvatnog jedinstvenog alata za upravljanje i sopstvenom Data Centar i Cloud infrastrukturom. Kontinuirano praćenje i optimizacija iskorišćenja Cloud resursa, sa ciljem snižavanja troškova, se u praksi ne radi iz istih razloga.

Zapravo pravi uzrok leži u tome što je lako napraviti nove resurse u Cloud-u, ali se malo razmišljalo unapred “šta posle”. Jasno je da nam treba i naša infrastruktura (za tradicionalne aplikacije) i Cloud (razvoj i testiranje, korišćenje namenskih aplikacija kao servisa, smeštanje podataka i sl.). Tako da smo trenutno u situaciji da od zamišljene idile Hibridnog Oblaka, imamo najgore od oba sveta — i kompleksnost sopstvenog Data Centra i neupravljivost tamo nekog Oblaka…

Ako želiš da budeš u toku sa mitovima, trendovima i novostima iz sveta računarstva u Oblaku, prijavi se na Bilten “Ko se boji Klauda još?”.