Čovek je biće navika. Naš primarni instikt je da preživimo. Nastavljamo da radimo stvari koje smo radili do juče jer smo zahvaljujući tome i preživeli. Zato moramo da se čuvamo “iskustvenog zatvora”, kako ne bismo postali rob svojih navika, obrazaca razmišljanja  i ponašanja. Jer kako je i Čerčil govorio “prvo mi izgradimo kuće, a onda one definišu nas”. Ono što je bilo odlično juče, i nastalo je sa dobrim razlogom, ne znači da je adekvatno za vreme današnjice. U biti, čovek brani postojeći poredak jer amigdala vidi svaku promenu kao pretnju, kao narušavanje “udobnog” statusa kvo.

U data centru ništa novo …

Tako smo se, između ostalom, saživeli i sa troslojnom arhitekturom data centra. Poslednja prava inovacija koju smo imali (a da je zaživela masovno u produkciji) je virtuelizacija servera, koja se desila pre skoro 20 godina. Što je trećina vremena od ukupne istorije modernog računarstva!

… Vrli, novi svet

Od tada, mnoge stvari su se promenile. Pojava social i mobile fenomenologije, dominacija web-a, eksplozija broja uređaja i količine podataka, stalna povezanost, rast brzina, pojava Cloud-a, east-west saobraćaj, distribuiranost i “topljenje mrežnih granica”, softver koji “jede svet”, razbijanje monolitnih softvera na mikroservise…

A data centar silosi i dalje ponosno stoje! Kao i naše nepromenjeno razmišljanje o metodologiji projektovanja sistema, temelju IT infrastrukture, načinu isporuke i korišćenja IT servisa…

IT na raskršću

S obzirom na spremnost “kritične mase” novih tehnologija i paradigmi, slobodno možemo da tvrdimo da je IT na raskršću. Moćne platforme za razvoj softvera i agilne metodologije se prirodno oslanjaju na mikroservise. A mikroservisi se idealno uklapaju u kontejnere kao platformu za njihovo izvršavanje. Virtuelizacija servera je omogućila dalju automatizaciju infrastrukture što je dovelo do pojave Cloud-a. Softver preuzima sve pa i data centar infrastrukturu — popularizacija koncepta softverski definisane infrastrukture — danas softver definiše hardver. Hiperkonvergirani sistemi ruše kompleksne silose i drastično pojednostavljuju arhitekturu data centara. Svi sastojci su tu da promenimo način ustrojstva sistema i isporuke IT servisa. Ali prvo moramo da krenemo od sebe i promenimo ugao gledanja na način ustrostva i isporuke IT servisa. Ako kažemo da imamo 10 godina iskustva, pitanje je veliko da li je to 10 godina pravog iskustva ili ponavljamo 1 godinu deset puta?

Ako želiš da budeš u toku sa mitovima, trendovima i novostima iz sveta računarstva u Oblaku, prijavi se na Bilten “Ko se boji Klauda još?”.