Ništa nije nastalo slučajno. Niti odjednom. Pa tako ni simbol OBLAKA kao način predstavljanja SERVISNOG PRUŽANJA IT RESURSA.

U početku, simbol Oblaka je označavao TELEKOMUNIKACIONU MREŽU — vezu između dva dobro poznata sistema.

Kasnije, 1980-ih i 1990-ih, Oblak je evoluirao u simbol INTERNETA — amorfna mreža koja je u mogućnosti da poveže potpuno različite sisteme.

Od 2000-ih, a posebno 2010-ih, Oblak predstavlja “CLOUD”. Odnosno, način isporuke IT resursa na zahtev sa udaljene lokacije.

OBLAK – Telekomunikaciona mreža -> Internet -> Cloud računarstvo -> Utility računarstvo?

Sa razlogom je tako. Računarske mreže i Internet su omogućile nastanak računarstva u Oblaku. Erik Šmit, tadašnji CTO Sun Microsystems-a, je izjavio još 1980-ih godina da “kada mreža dostigne računarstvo, granica između dva sistema će nestati”… i otuda Sun-ov čuveni slogan “Network is the computer”. Veoma futuristička i jaka izjava. Kako vreme prolazi sve više dobija smisla. Moćna kompanija beše Sun Microsystems, jedna od ikona našeg računarstva.

Zaista, računarstvo i mreže konvergiraju u jedan moćan sistem koji nazivamo Cloud. Verovatno će u budućnosti Oblak predstavljati UTILITY RAČUNARSTVO. U takvom društvu računarstvo će biti sveprisutno i neprimetno kao što su danas struja, gas, voda i sl. Nama ostaje da posmatramo budućnost kako nam se odvija pred očima…

Ako želiš da budeš u toku sa mitovima, trendovima i novostima iz sveta računarstva u Oblaku, prijavi se na Bilten “Ko se boji Klauda još?”.