Od IT-a se konstantno očekuje da troši manje vremena u upravljanju infrastrukturom, a više na aplikacije i servise koji zapravo doprinose vrednosti poslovanja. Uprkos stalnom napretku tehnologije, čini se kao da su stvari sve teže. Razlog tome leži u činjenici da napredak znači povećanje kompleksnosti.

U praksi, kompleksnost sa sobom donosi mukotrpno održavanje, specifične tehnologije, neiskorišćen kapacitet… Odnosno, visoki troškovi održavanja infrastrukture koja nikako ne doprinosi vrednosti Biznisa. Nekako smo izgubili iz vida da sama po sebi, infrastruktura nema nikakvu vrednost. Njena svrha je da podrži izvršavanje ključnih Aplikacija koje su podrška poslovanju. Infrastruktura mora da postoji, apsolutno, ali ona je trošak poslovanja. Zato treba da bude drastično jednostavnija nego što je sada.

Izazovi pred CIO-om su enormni. Sa jedne strane je suočen sa realnošću da IT budžeti ne rastu, opterećen je kompleksnošću starih sistema i nedostatkom adekvatnih kadrova. Sa druge strane strane imamo rastuća očekivanja Biznisa od IT-a i pojavu “shadow IT-a” usled nezadovoljstva zaposlenih.

Međutim, imamo i veliku mogućnost u vidu suštinskih infrastrukturnih inovacija koja nam dolaze kao hiperkonvergirana rešenja koja su integrisana sa dobro poznatim Cloud provajderima (Amazon AWS, Microsoft Azure). Ovim IT dobija “najbolje od oba sveta” — jednostavnost i brzinu Oblaka, kao i kontrolu i bezbednost sopstvenog data centar okruženja.

Duboko verujemo da je IT trenutno na raskršću. Može da nastavi da održava status kvo… ili da preduzme hrabre korake, drastično pojednostavi infrastrukturu i iskoristi novonastali višak kapitala, ali pre svega vremena i energije, kako bi se transformisao u pogon Biznisa.

Učinimo IT infrastrukturu nevidljivom, kako bi IT postao ponovo vidljiv.


Ako želiš da budeš u toku sa mitovima, trendovima i novostima iz sveta računarstva u Oblaku, prijavi se na Bilten “Ko se boji Klauda još?”.