Temelj za novu Data Centar infrastrukturu

Temelj za novu Data Centar infrastrukturu

Možemo ga zvati Hibridni Oblak. Ili Enterprise Cloud. Kako god.

Jasno je da nam je potrebno da se on-premise Data Centar infrastruktura malo “Cloud-ifikuje”. Jasno je da nam je potreban i Public i Private Cloud — ipak neće sve otići na AWS. Neko bi rekao da nam treba “najbolje od oba sveta”.

I jasno je da sa klasičnom neintegrisanom 3-tier data centar arhitekturom to nećemo postići. Previše je kompleksna. Kompleksnost dovodi do neefikasnosti i fragilnosti. Neefikasnost do niskog iskorišćenja kapaciteta. Fragilnost do teškog održavanja i proširivanja. Sve zajedno do frustracija, visokih troškova i mrtvog kapitala.


Read more

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Hajde da pogledamo karakteristike današnje Data Centar Infrastrukture:

  • Nezavisne komponente (tzv. silosi): serveri, mreža, storidž sistem.
  • Svaka komponenta je kompleksna i predstavlja “svet za sebe”.
  • Svaka komponenta i njeni proizvođači imaju svoj način upravljanja i zasebne alate.
  • U suštini koristimo tehnologiju iz 1980-ih godina (VLAN, RAID, …).

Posledice rada ovako ustrojenog sistema su KOMPLEKSNOST, NEPOVEZANOST i SLABA ISKORIŠĆENOST kapaciteta. Kako to izgleda u praksi?


Read more
Kako je to IT nebitan?

Kako je to IT nebitan?

Čini se kao da neslaganje između IT i Biznis-ljudi traje od oduvek, tj. od kako postoje Informacione Tehnologije. Što je, donekle i razumljivo — različite perspektive, motivacije, tipovi ličnosti, a nažalost često i ciljevi. Članak “IT doesn’t matter” iz 2003. godine čuvenog publiciste Nikolasa Kara, a kasnije i knjiga sa sličnim nazivom i istom tematikom, samo su podgrejale debatu i izazvale oštre reakcije. Najčuvenija je verovatno Stiva Balmera, tadašnjeg CEO-a Microsofta, koji je nazvao članak “hogwash” – prevod ostavljam za slobodnu interpretaciju i google translate-ovanje.
Read more

Public or Private Cloud comic

Public ili private Cloud? Ili ..?

Čini se kao velika debata, barem ako slušamo vendore/provajdere i prateći marketinški hajp. I nije baš. Odgovor je naravno čuveno “zavisi” – tj. i public i private cloud imaju svoju namenu, u zavisnosti od specifičnih potreba organizacije. U suštini, grubo govoreći public cloud je idealan za aplikacije sa varijabilnim opterećenjem (npr. e-commerce, news portali i sl.), dok je private cloud sasvim adekvatan za manje dinamične aplikacije sa prediktivnim opterećenjem (npr. ERP, CRM sistemi i sl.).
Read more