Public ili private Cloud? Ili ..?

Čini se kao velika debata, barem ako slušamo vendore/provajdere i prateći marketinški hajp. I nije baš. Odgovor je naravno čuveno “zavisi” – tj. i public i private cloud imaju svoju namenu, u zavisnosti od specifičnih potreba organizacije. U suštini, grubo govoreći public cloud je idealan za aplikacije sa varijabilnim opterećenjem (npr. e-commerce, news portali i sl.), dok je private cloud sasvim adekvatan za manje dinamične aplikacije sa prediktivnim opterećenjem (npr. ERP, CRM sistemi i sl.).
Read more