IBM S/360, London Science Museum

Nekad i sad – IBM S/360 i Nutanix

U računarstvu se s vremena na vreme pojavi proizvod koji suštinski promeni pravila igre. Na pamet mi padaju: VMware ESXi, Apple Macintosh, Unix, Docker, … i IBM System/360 koji je naša tema.

Red je na početku odati počast IBM-u kao zaista jedinstvenom gigantu u IT industriji: impozantna poslovna istorija, veliko ulaganje u istraživanje i razvoj, izuzetno uspešne i dugovečne serije računara, vanvremenski Think slogan… Tehnička kompanija koja se bavi konceptima sa jakom orijentacijom na budućnost. Komercijalna kompanija koja investira u istraživanje i razvoj na polju osnovnih nauka (fizika, hemija), i kao rezultat ima 6 dobitnika Nobelove nagrade. Neverovatno.


Read more
Temelj za novu Data Centar infrastrukturu

Temelj za novu Data Centar infrastrukturu

Možemo ga zvati Hibridni Oblak. Ili Enterprise Cloud. Kako god.

Jasno je da nam je potrebno da se on-premise Data Centar infrastruktura malo “Cloud-ifikuje”. Jasno je da nam je potreban i Public i Private Cloud — ipak neće sve otići na AWS. Neko bi rekao da nam treba “najbolje od oba sveta”.

I jasno je da sa klasičnom neintegrisanom 3-tier data centar arhitekturom to nećemo postići. Previše je kompleksna. Kompleksnost dovodi do neefikasnosti i fragilnosti. Neefikasnost do niskog iskorišćenja kapaciteta. Fragilnost do teškog održavanja i proširivanja. Sve zajedno do frustracija, visokih troškova i mrtvog kapitala.


Read more

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Data Centar kompleksnost šteti Poslovanju

Hajde da pogledamo karakteristike današnje Data Centar Infrastrukture:

  • Nezavisne komponente (tzv. silosi): serveri, mreža, storidž sistem.
  • Svaka komponenta je kompleksna i predstavlja “svet za sebe”.
  • Svaka komponenta i njeni proizvođači imaju svoj način upravljanja i zasebne alate.
  • U suštini koristimo tehnologiju iz 1980-ih godina (VLAN, RAID, …).

Posledice rada ovako ustrojenog sistema su KOMPLEKSNOST, NEPOVEZANOST i SLABA ISKORIŠĆENOST kapaciteta. Kako to izgleda u praksi?


Read more