Fotosinteza

Aplikacija i njeno okruženje — S kim si, takav si

Većina kompanija ne želi da migrira legacy aplikacije u Oblak jer su mišljenja da neće imati nikakve značajne prednosti ako postojeći monolit samo prebace u Cloud (tzv. lift and shift taktika)… Tako onda čekaju da aplikacija “ode u penziju” prirodnim tokom od silnih godina korišćenja ili da se refaktoriše u potpunosti što se verovatno neće desiti nikad jer je isuviše komplikovano i skupo, i pitanje je da li to uopšte ima smisla. Istina je da su tzv. cloud-native aplikacije, odnosno aplikacije sa mikroservisnom arhitekturom najpodobnije za Oblak. Glavna prednost mikroservisa je njihova nezavisnost, i obično se oslanjaju na kontejnere za izvršavanje, čija je glavna karakteristika autonomnost. Mikroservisi upakovani u kontejnere u Oblaku dolaze do punog izražaja jer mogu da se oslone na enormne kapacitete, distribuiranost i agilnost platforme kakvu imaju hyper-scale provajderi kao što su Amazon, Google i dr.


Read more
Network is the computer

Simbolika Oblaka

Ništa nije nastalo slučajno. Niti odjednom. Pa tako ni simbol OBLAKA kao način predstavljanja SERVISNOG PRUŽANJA IT RESURSA.

U početku, simbol Oblaka je označavao TELEKOMUNIKACIONU MREŽU — vezu između dva dobro poznata sistema.

Kasnije, 1980-ih i 1990-ih, Oblak je evoluirao u simbol INTERNETA — amorfna mreža koja je u mogućnosti da poveže potpuno različite sisteme.

Od 2000-ih, a posebno 2010-ih, Oblak predstavlja “CLOUD”. Odnosno, način isporuke IT resursa na zahtev sa udaljene lokacije.


Read more
Kako je propao Cloud?

Kako je propao Cloud?

Prvi servisi iz Oblaka su “potekli” 1960-ih, ne 2010-ih godina. Pružaoci usluga nisu Amazon, niti SalesForce… nego IBM, General Electric, UCC i dr. U vremenu smo računarske praistorije, epohi kad su vladali kolosalni Mainframe računari — moćne, skupe, kompleksne i retke mašine. Zbog toga, a i radi obezbeđivanja maksimalne efikasnosti rada (sat rada je prilično skup), pristup je strogo kontrolisan od strane specijalista (tzv. “belo sveštenstvo”) koji imaju ekskluzivan pristup njenom veličanstvu Mašini. Opšta populacija pridaje računarima skoro mitski značaj i naširoko se precenjuju njihove sposobnosti.


Read more
IT kompleksnost - Vektori

IT je na raskršću

Od IT-a se konstantno očekuje da troši manje vremena u upravljanju infrastrukturom, a više na aplikacije i servise koji zapravo doprinose vrednosti poslovanja. Uprkos stalnom napretku tehnologije, čini se kao da su stvari sve teže. Razlog tome leži u činjenici da napredak znači povećanje kompleksnosti.


Read more
IBM S/360, London Science Museum

Nekad i sad – IBM S/360 i Nutanix

U računarstvu se s vremena na vreme pojavi proizvod koji suštinski promeni pravila igre. Na pamet mi padaju: VMware ESXi, Apple Macintosh, Unix, Docker, … i IBM System/360 koji je naša tema.

Red je na početku odati počast IBM-u kao zaista jedinstvenom gigantu u IT industriji: impozantna poslovna istorija, veliko ulaganje u istraživanje i razvoj, izuzetno uspešne i dugovečne serije računara, vanvremenski Think slogan… Tehnička kompanija koja se bavi konceptima sa jakom orijentacijom na budućnost. Komercijalna kompanija koja investira u istraživanje i razvoj na polju osnovnih nauka (fizika, hemija), i kao rezultat ima 6 dobitnika Nobelove nagrade. Neverovatno.


Read more