Cloud, šizofrenik bez dijagnoze?

Kad se sve sabere, ovako nekako izgleda svrha Hibridnog/Enterprise Oblaka: omogućiti agilnost i fleksibilnost pri realizaciji zahteva za novim resursima, ali zadržati kontrolu i sigurnost. Dati korisnicima IT usluga mogućnost samousluživanja, ali smanjiti troškove. Konfliktni zahtevi. Hoćemo “i jare i pare”.


Read more