Oblak je “samo” alat platforma, a ne krajnji cilj sam po sebi. Moćna platforma — sa odličnim performansama za većinu potreba, mogućnošću promene resursa, plaćanju po potrošnji, visokom pouzdanošću, lakoj upotrebi. U Početku se činilo da sama činjenica što smo neku Aplikaciju prebacili u Cloud magično rešava sve probleme. Zapravo, samo smo Aplikativne probleme prebacili u drugo okruženje. Ili ako iznajmimo CRM po SaaS principu, poslovanje će nam se magično urediti. Neće naravno — samo postojanje alata ne rešava problem, adekvatna upotreba namenskog alata ga može rešiti.