Danas kupovati tradicionalnu data centar infrastrukturu nema nikakvog smisla. Zaista. Mnogo je to kapitala koje bi ostalo zarobljeno ili barem nedovoljno iskorišćeno. To je MRTAV KAPITAL. STOP gradnji nezavisnih (compute, storage, network) silosa. STOP kupovini viška kapaciteta “za svaki/najgori slučaj”. Storage je najveće zlo – preskup, neefikasan, težak-skup za održavanje i proširivanje. Odvojeni alati za upravljanje su potpuni demode. Ažuriranje i međuzavisnosti su pakao. Prekidi u radu, čak i planirani, se prečesto dešavaju. Visoka-dostupnost upitna.

Automatizacija softverom, a ne ručna konfiguracija administratora. Centralizovana vidljivost i upravljivost, a ne odvojeno svake komponente. I (public) Cloud i on-premise (private cloud) infrastruktura – u zavisnosti od potrebe. Virtuelizacija se podrazumeva, to više nije ni tema. Softver upravlja svime. Hiperkonvergentni sistemi su (odavno) zreli za produkciju. Dizajniraj za otkaz, i otkaz nećeš osetiti.

Focus on Business, instead of keeping the lights on.
Ako radimo stvari na isti način kao i do sada, zašto očekujemo drugačije rezultate? Tehnologija je tu. Sve je zrelo za promenu. Budi hrabar. Ti to možeš.